Vier Nederlandse bedrijven Eneco, Essent, Desso en FMO investeren in bosbescherming in Peru als extra bijdrage tegen klimaatverandering, naast het reduceren van eigen emissies. In de klimaatonderhandelingen staat het beschermen van bos en het tegengaan van ontbossing in landbouw hoog op de agenda. Tijdens de Klimaattop in Parijs organiseren de vier bedrijven op donderdag 3 december om 19:00 uur een side-event over het belang van tropisch bosbehoud.

Klik hier voor het programma van het side event.

Tropisch bos is een heel belangrijke koolstofvoorraad. Het vernietigen van tropische bossen veroorzaakt 15 tot 20 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Het behoud van tropische bossen is daarom heel belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan maar draagt ook bij aan de bescherming van zeldzame dieren en plantensoorten. Bovendien zijn veel inheemse volken en lokale gemeenschappen van deze bossen afhankelijk voor hun levensonderhoud.

Het Tambopata REDD+ project in Peru dat de bedrijven ondersteunen helpt de lokale bevolking om duurzame cacao plantages aan te leggen op gedegradeerde grond. Cacao wordt onder schaduwbomen geplant. Op deze manier wordt de grond langdurig duurzaam gebruikt. Dit is een goed alternatief voor begrazing van vee. Dat put de grond uit waardoor de mensen steeds dieper in het woud moeten gaan om bomen te kappen om land te ontginnen.

REDD+ is een systeem voor bosbescherming dat streng getoetst en gemonitord wordt. Niet alleen wordt CO2-emissiereductie bereikt maar ook resultaten wat betreft de voordelen voor de natuur en lokale bevolking. Voor hun financiële bijdrage aan het project krijgen de bedrijven certificaten die een bepaalde CO2-emissiereductie vertegenwoordigen.

Deze certificaten zijn in te zetten om CO-2 emissies in de eigen bedrijfsvoering te compenseren die niet op andere manieren teruggedrongen kunnen worden. Sommige bedrijven gebruiken de certificaten om CO-2 neutrale producten in de markt te zetten zoals CO2-neutraal gas, of de bedrijven integreren het bosproject in hun cradle-to-cradle strategie.

 

 

Deforestation continues as United Cacao aims to build the world’s largest cacao plantation. The last few months have been busy on a cacao plantation in northern Peru, where, despite a nine-month legal suspension of farming activities, satellite imagery shows that United Cacao’s subsidiary has notched up forest clearing since June 2015. The REDD+ Business Initiative helps to reduce this type of cacao-farming. With the REDD+ Business Initiative farmers get loans to grow their crops in a sustainable ecofriendly way. More information can be found here:  http://news.mongabay.com/2015/09/cacao-plantation-ramping-up-forest-clearing-in-peru/

Tambopata REDD+ Project has been recognised by the World Resources Institute as an example of an alternative solution for the future of the cocoa value chain to reduce the impact of cocoa production on the Amazon Rainforest. Read the full story on the World Resources Institute website: http://www.wri.org/blog/2015/08/how-much-rainforest-chocolate-bar

Het REDD+ Business Initiative project is door het World Resources Institute erkend als een voorbeeld om de impact van de cacaoproductie op het Amazoneregenwoud verminderen. Lees het volledige verhaal op het World Resources Institute website: http://www.wri.org/blog/2015/08/how-much-rainforest-chocolate-bar

Althelia Ecosphere and Credit Suisse are proud to accept the Environmental Finance Award for Sustainable Forestry Deal of the Year, recognising the “Nature Conservation Notes”, launched jointly by Althelia and Credit Suisse last year, and highlighting the innovative conservation finance facility structured to support the Tambopata National Reserve – Bahuaja Sonene National Park in Madre de Dios, Peru.

The award is in recognition of Althelia’s innovative approach to conserving threatened landscapes in some of the most biologically diverse areas in the world, utilising both public and private finance to develop strong conservation programmes that are designed to achieve nature conservation as well as to promote local economic and social development at the same time.  www.althelia.com

Althelia Ecosphere en Credit Suisse hebben met trots de Environmental Finance Award for Sustainable Forestry Deal of the Year in ontvangst genomen. Althelia won de prijs met het project in Tambopata National Reserve – Bahuaja Sonene Nationaal Park in Madre de Dios, Peru.

De award is een erkenning van de innovatieve aanpak van Althelia bij het behoud van bedreigde landschappen in een aantal van de meest biologisch diverse gebieden in de wereld. Met behulp van zowel publieke als private financiering wordt ondersteuning gegeven aan natuurbescherming, alsmede het bevorderen van de lokale economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling tegelijkertijd. Meer informatie: www.althelia.com