REDD+ Business Initiative

Welkom op de website van het REDD+ Business Initiative. REDD+ is een internationaal programma om ontbossing in de tropen tegen te gaan. Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de animatie rechts!

REDD+ Business Initiative, de kracht van samenwerking!

De bedrijven verenigd in het REDD + Business Initiatiative (RBI) hebben als doel de verdere ontwikkeling van het REDD + -mechanisme van de VN, zoals bedoeld in artikel 5 van het Akkoord van Parijs, te ondersteunen. Als coalitie van koplopers laten we andere bedrijven en overheden (zowel nationaal als EU) zien hoe de private sector kan bijdragen aan het verminderen van tropische ontbossing op schaal via REDD +. In de overtuiging dat we door samen te werken zoveel meer kunnen bereiken.

Sinds 2013 hebben de RBI-leden in totaal 16,1 miljoen ton CO2 credits gekocht uit REDD + projecten. Dit helpt de leden om snel hun emissiereductie doelstellingen te behalen, zoals het bereiken van CO2-neutraliteit. Met het behoud van biodiversiteit en het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als belangrijke nevenvoordelen. De bedrijven gebruiken de CO2 credits om hun onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen te compenseren bovenop hun inspanningen voor interne emissiereductie, niet in plaats daarvan.

Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar rbi@reddplusbusiness.com 

Forests

REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) is een programma in het kader van het VN Klimaatverdrag dat erop is gericht ontwikkelingslanden financieel te belonen voor CO2 reductie die is gerealiseerd door een aantoonbare vermindering van houtkap en bosdegradatie.

Biodiversiteit

Meer dan 50% van alle dier- en platsoorten op aarde zijn te vinden in tropische regenwouden. Het stoppen van de ontbossing is dus van groot belang voor het behoud van de mondiale biodiversiteit.

CO2 emissiereductie

Tropische bossen slaan koolstof op. Als ze worden gekapt, komt deze koolstof in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak voor klimaatverandering. Het stoppen van de ontbossing is ongeveer even effectief als het stoppen van de emissies van al het verkeer op de planeet.

Lokale bevolking

Ongeveer 500 miljoen veelal zeer arme mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van tropische bossen. REDD+ projecten zijn er meestal op gericht de landbouw in de omgeving van de bossen te verbeteren, zodat er meer economisch perspectief komt voor de lokale bevolking en de druk op het bos vermindert.

Partners

Actueel