REDD+ Business Initiative

Welkom op de website van het REDD+ Business Initiative. REDD+ is een internationaal programma om ontbossing in de tropen tegen te gaan. Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de animatie rechts!

REDD+ Business Initiative

Het REDD+ Business Initiative richt zich op het tegengaan van ontbossing in de tropen met als doel het behouden van biodiversiteit, het verbeteren van de sociaaleconomische positie van lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het verminderen van CO-2 uitstoot. Het project heeft een praktische insteek, waarmee Nederlandse bedrijven actief meedoen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Forests

REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) is een programma in het kader van het VN Klimaatverdrag dat erop is gericht ontwikkelingslanden financieel te belonen voor CO-2 reductie die is gerealiseerd door een aantoonbare vermindering van houtkap en bosdegradatie.

Biodiversiteit

Meer dan 50% van alle dier- en platsoorten op aarde zijn te vinden in tropische regenwouden. Het stoppen van de ontbossing is dus van groot belang voor het behoud van de mondiale biodiversiteit.

CO-2 emissiereductie

Tropische bossen slaan koolstof op. Als ze worden gekapt, komt deze koolstof in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak voor klimaatverandering. Het stoppen van de ontbossing is ongeveer even effectief als het stoppen van de emissies van al het verkeer op de planeet.

Lokale bevolking

Ongeveer 500 miljoen veelal zeer arme mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van tropische bossen. REDD+ projecten zijn er meestal op gericht de landbouw in de omgeving van de bossen te verbeteren, zodat er meer economisch perspectief komt voor de lokale bevolking en de druk op het bos vermindert.

Partners

Actueel