Althelia Ecosphere Impact Report on line

Althelia Ecosphere, de manager van het het Althelia Climate Fund, heeft medio 2017 haar Impact Report gepubliceerd met de resultaten van de projecten waarin het fonds sinds haar oprichting in 2013 heeft geïnvesteerd. Over het Tambopata-Bahuaja project, waarvan de leden van het REDD+ Business Initiative credits en premium producten afnemen, wordt gemeld dat:

  • 573.835 ha bos is beschermd, waarmee tot op heden 2,1 mln ton CO2 emissie is vermeden
  • meer dan 1 million cocao bomen zijn geplant in de bufferzone
  • 195 boeren lid zijn geworden van de cocao coöperatie, die100% gecertificeerde organische and Fairtrade cocao             produceert
  • 227 land eigendoms rechten 227 zijn veiliggesteld voor lokale boeren

Het verslag vermeld ook dat in 2017 het gehele bedrag dat investeerders in het Althelia Climate Fund is gestoken  (100+ miljoen Euro), ook daadwerkelijk is geïnvesteerd in projecten in Latijns Amerika, Zuid-Oost Azië en Afrika.

Lees meer;  https://www.ecosphere.plus/