Vermeden ontbossing: een kosteneffectieve klimaatoplossing

Een recente PNAS-paper (oktober, 2017) laat zien dat Natural Climate Solutions (NCS) meer dan een derde van de klimaatmitigatie kan bieden die nodig is om de opwarming tot onder 2 ° C te stabiliseren. Naast de noodzakelijke reductie van de uitstoot van fossiele brandstoffen biedt NCS krachtige opties om het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

De paper laat zien dat vermeden ontbossing, samen met een verbeterd beheer van natuurlijke bossen, de belangrijkste oplossing is en veruit de meest kosteneffectieve.

Lees meer op: http://www.pnas.org/content/114/44/11645.full