In 2017 ging elke seconde één voetbalveld bos verloren.

De Guardian (27 juni, 2018) meldt dat in 2017 een gebied ter grootte van Italië verloren ging als gevolg van ontbossing. Dat is ongeveer 7 keer het oppervlak van Nederland.

De omvang van de veelal illegale ontbossing vormt een ernstige bedreiging voor de aanpak van zowel de klimaatverandering als de massale wereldwijde achteruitgang van de natuur. Het verlies in 2017 werd opgetekend door Global Forest Watch  en bedroeg 29,4 miljoen hectare, de op één na hoogste sinds de monitoring in 2001 begon.

De ontbossing in het cruciale tropische regenwoud is sinds 2008 is verdubbeld. Een dalende trend in Brazilië is teruggedraaid door politieke instabiliteit en de vernietiging van bossen heeft in Colombia een hoge vlucht genomen. Ook de enorme bossen van de Democratische Republiek Congo leden een recordverlies. In Indonesië is de ontbossing in 2017 met 60% gedaald, geholpen door minder bosbranden en overheidsmaatregelen.

“De belangrijkste reden dat tropische bossen verdwijnen, is dat enorme gebieden nog steeds worden vrijgemaakt voor soja, rundvlees, palmolie, hout en andere wereldwijd verhandelde grondstoffen”, zegt Frances Seymour van het World Resources Institute, dat Global Forest Watch produceert met een aantal andere partners.

Slechts 2% van de financiering voor klimaatactie gaat naar bos- en landbescherming, zei Seymour, ondanks de bescherming van bossen die het potentieel hebben om een ​​derde van de mondiale emissiereducties te leveren die in 2030 nodig zijn. “Dit is echt een dringende kwestie die meer aandacht moet krijgen ” zei ze. “We proberen een huisbrand met een theelepeltje te blussen.

Zie ook:

https://www.globalforestwatch.org/map/3/15.00/27.00/ALL/grayscale/loss,forest2000?tab=analysis-tab&begin=2001-01-01&end=2018-01-01&threshold=30&dont_analyze=true