Het REDD + Business Initiative heeft in vijf jaar tijd een emissiereductie van 10,3 MtCO2 gerealiseerd

Sinds de start van het REDD+ Business Initiative in 2013 hebben haar leden tezamen CO2-credits ter waarde van 10,3 MtCO2 gekocht. Daarvan is 1MtCO2 afkomstig van het Tambopata-Bahuaja Biodiversiteit Reserve in Peru, het vlaggenschip project van het RBI.

Met het verwerven van deze credits dragen de leden niet alleen bij aan het  behoud van grote arealen ongerept tropisch regenwoud, maar steunen zij ook de lokale boeren met het oog op de verbetering van de cacaoteelt, het verschaffen van landrechten en het verbeteren van afzetkanalen. Met als uiteindelijk doel het realiseren van duurzaam landgebruik ten gunste van de lokale bevolking met behoud van het regenwoud. De verwachting is dat bedrag van credits gekocht door de RBI leden de komende jaren nog zal toenemen.