Om klimaatneutraliteit in 2050 te kunnen realiseren heeft Europa naast aanzienlijke emissiereducties ook koolstofverwijdering nodig om onvermijdelijke emissies te compenseren. Brussel heeft het Carbon Removal Certification Framework (CRCF) geïnitieerd om de inspanningen voor koolstofverwijdering te versterken. Het gaat daarbij om tijdelijke koolstofopslag uit de landbouw, bosherstel of vermindering van bodememissies en ‘permanente’ verwijderingen zoals opslag in gasvelden. Via certificering van de inspanningen kunnen bedrijven ook actie kunnen ondernemen en kan greenwashing worden voorkomen.

Het plan krijgt op verschillende fronten kritiek. Ten eerste sluit de EU het gebruik uit van internationale koolstofkredieten om haar klimaatdoelstellingen te realiseren, waarmee het met name  ontwikkelingslanden benadeelt. Het mislukken van de gesprekken tijdens de COP28 in Dubai over vrijwillige actie onder de Overeenkomst van Parijs (Art.6) komt deels voort uit een conflict over het CRCF. Verder is het, zeker vanuit het oogpunt van RBI, zorgelijk dat het CRCF zich alleen richt op koolstofverwijdering (‘Removal’) en niet op het voorkomen van uitstoot (‘Avoidance’). Met deze eenzijdige aandacht voor ‘removal’ marginaliseert de EU de inspanningen voor het behoud van bos- en veengebieden verder.

In januari 2024 gaf de SBTi prioriteit aan de herziening van zijn Corporate Net-Zero Standard, met als doel aanvullende richtlijnen te bieden voor het aanpakken van scope 3-emissies. Op 9 april verklaarde de Raad van Bestuur van SBTi dat, met goed toezicht, compensatie met ‘milieu atribuut certificaten’ (koolstofkredieten) zou kunnen dienen als een aanvullend instrument om  klimaatverandering tegen te gaan. Ze benadrukte de noodzaak om voorwaarden en regels te definiëren voor het geldige gebruik van deze certificaten voor het compenseren van scope 3-emissies, in lijn met de principes van de mitigatiehiërarchie.

Ondanks interne zorgen herhaalde de Raad van Bestuur op 19 april dat dit voorstel deel uitmaakt van het herzieningsproces van de Net-Zero Standaard. Na overleg met belanghebbenden is SBTi van plan om tegen juli 2024 een eerste ontwerp van de nieuwe regels uit te vaardigen.

RBI verwelkomt het voorstel omdat het van cruciaal belang is voor bedrijven om hun netto-nul doelstellingen te kunnen realiseren. Het zal een impuls geven aan de vrijwillige koolstofmarkt en daarmee ook aan de inspanningen voor bosbehoud in de tropen.

Statement from the SBTI Board of Trustees

 

De openbare RBI-bijeenkomst op 27 maart bood waardevolle inzichten aan de 25 deelnemers en werd zeer geprezen. Thomas Leneveu van Tarkett en Jop Weterings van McKinsey toonden hoe REDD+ kan worden geïntegreerd in bedrijfsstrategieën en hoe de vrijwillige koolstofmarkt (VCM) zich recent ontwikkelt. Ze benadrukten dat kritiek op de markt niet mag leiden tot stagnatie, maar juist moet bijdragen aan betere regelgeving en groei.

Jennica Gordon van WBCSD besprak de wereldwijde inspanningen van de NCS Alliance om de VCM te versterken, in samenwerking met RBI. Vera Olgers van het Ministerie van EZK lichtte de ‘Gezamenlijke Verklaring over de VCM’ toe, een initiatief van de Nederlandse overheid om de markt transparanter te maken en klimaatdoelen te bevorderen. De verklaring, gelanceerd tijdens COP 28 in Dubai, werd ondertekend door zeven EU-landen, waaronder Duitsland en Frankrijk.

RBI heeft de Verklaring van harte omarmd en roept in het kader van het Good Climate Practice-initiatief minister Jetten op om samen te werken met de bedrijven die zich inzetten voor hetzelfde doel. De oproep en commitmentverklaring van het initiatief worden op 16 mei aan minister Jetten aangeboden.

In een rapport dat vlak voor COP28 werd uitgebracht, onthult Ecosystem Marketplace (EM) dat de waarde van de vrijwillige koolstofmarkt in 2022 op een niveau van iets minder dan $2 miljard bleef. Na een verdubbeling van de prijzen en een halvering van het volume sinds 2021, lijken de marktomstandigheden in 2023 somber. Dit wordt geïnterpreteerd als een noodzakelijke hergroepering aangeeft vóór een verwachte versnelling. EM noemt twee redenen voor het voorspellen van aanhoudende groei.

De eerste reden is de dringende mondiale behoefte aan klimaatoplossingen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 28% te hebben teruggdrongen, zoals het Parijs akkoord voorschrijft. EM benadrukt daarbij de cruciale rol van project gebaseerde en jurisdictiegerichte REDD+ koolstofmarkten, samen met innovatieve oplossingen zoals technische verwijdering van koolstof uit de atmosfeer.

Ten tweede blijkt de betrokkenheid van kopers die zich nog steeds op de markt bevinden duidelijk uit de marginale prijsdaling tussen 2022 en 2023. Met name credits met certificeringen voor bijkomende voordelen, zoals de Climate, Community en Biodiversity Standard, kenden een premie van 78%, wat het vertrouwen weerspiegelde in het vermogen van de markt om de kwaliteit te verbeteren. Bovendien onderstreept de hogere prijsstelling van nieuwe credits ten opzichte van oudere credits het vertrouwen in marktverbetering.

Indonesië heeft volgens het World Resources Institute (WRI) een aanzienlijke vermindering van het verlies aan primair bos bereikt, en overtreft daarin alle andere landen de afgelopen jaren. De WRI concludeert dat overheidsbeleid en corrigerende maatregelen een cruciale rol hebben gespeeld in deze vermindering, in lijn met het doel van Indonesië om van de bosbouw en andere sectoren van landgebruik tegen 2030 een netto opslag te maken. Deze acties omvatten intensievere inspanningen op het gebied van brandpreventie en monitoring, het opleggen van een moratorium op het verlenen van nieuwe vergunningen voor het gebruik van primair bos en veengebied en verbeterde wetshandhaving. Hernieuwde inzet om veengebieden te beschermen en te herstellen, gekoppeld aan inspanningen om mangroven te herstellen, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van branden en minder verlies van primair bos.

De relatief natte omstandigheden in Indonesië hebben mogelijk ook bijgedragen aan het bereiken van deze positieve resultaten, samen met inspanningen van lokale gemeenschappen en verplichte en vrijwillige toezeggingen van bedrijven.

https://research.wri.org/gfr/latest-analysis-deforestation-trends

Topwetenschappers hebben een weerlegging van het artikel van West et al. (augustus 2023) ingediend bij Science voor collegiale toetsing, en hebben aangedrongen op de intrekking of ingrijpende herziening van het onderzoek dat vermeden ontbossingprojecten in diskrediet bracht.

Prof. Ed Mitchard (Space Intelligence) en collega’s verbonden aan onder meer NASA, Conservation International, UCLA en de School of Geosciences van de University of Edinburgh constateerden grote tekortkomingen in het onderzoek van West et al. Een voorpublicatie van het artikel van West ea eerder dit jaar, leidde tot kritische artikelen in The Guardian en Die Zeit, hetgeen een serieuze impact had op de markt. De bevindingen van Mitchard et al. zijn daarom zeer relevant.

De belangrijkste tekortkomingen die door Mitchard et al. zijn ontdekt, zijn onder meer problemen met de gekozen vergelijkingssites, de gebruikte datasets over wereldwijde ontbossing en de onjuiste berekening van de koolstofvoordelen van projecten. Ze concluderen dat West en collega’s numerieke fouten hebben gemaakt bij het berekenen van de koolstofvoordelen van projecten. Twee verschillende rekenfouten zorgden er samen voor dat het aandeel van de kredieten die echte koolstofvoordelen vertegenwoordigden, zou moeten worden verhoogd van 6 % naar 68 %.

Serious errors impair an assessment of forest carbon projects: A rebuttal of West et al. (2023)

Het REDD+ Business Initiative kondigt met trots aan dat Heliox, een internationaal opererend bedrijf gevestigd in Veldhoven, Nederland, zich bij ons netwerk heeft aangesloten. Michael Colijn, CEO van Heliox, verklaarde: ‘We zijn er trots op om ons aan te sluiten bij het REDD+ Business Initiative, omdat het duidelijk bijdraagt aan onze inspanningen om klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, waarbij een bijdrage aan de VN-SDG’s, het behoud van biodiversiteit en sociale verantwoordelijkheid net zo belangrijk zijn. toegevoegde waarden. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken en kennis delen met andere gelijkgestemde bedrijven, zoals bij RBI, de enige weg vooruit is voor impactvolle klimaatactie.’

Heliox levert slimme energieoplossingen op maat en schaalbaar binnen het snel veranderende e-mobiliteitslandschap. Het bedrijf is marktleider op het gebied van snellaadsystemen voor openbaar vervoer, e-trucks, scheepvaart, mijnbouw en havenapparatuur. Michel Schuurman, voorzitter van RBI, zegt: ‘We zijn blij dat Heliox zich bij het RBI-netwerk heeft aangesloten. Het is een belangrijke speler in de wereld van het koolstofarm maken, met een breed perspectief op het oplossen van bredere duurzaamheidsproblemen’.

Er staat een interessant evenement voor de deur waar ik u graag voor uitnodig. Het betreft een openbare bijeenkomst van het REDD+ Business Initiatief getiteld

Bosbehoud in de tropen, onmisbaar voor het realiseren van uw klimaatdoelen.

Datum: 27 maart 2024, 15:30-17:30 uur
Plaats: Planetarium Meeting Center, Kroonwijkdreef 11, Amsterdam (Gaasperplas, eindpunt metro 53)

U kunt als bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van tropische bossen en tegelijkertijd uw ambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzame economische ontwikkeling waar maken. 

Het REDD+ Business Initiative (RBI) nodigt u graag uit voor een speciale bijeenkomst waar u van koploper bedrijven kunt leren waarom en hoe zij dit aanpakken. En wat het RBI-netwerk hun daarbij biedt. Zowel nationaal als internationaal via de NCS Alliance van het World Economic Forum en de World Business Council on Sustainable Development. Ook zullen wij aandacht besteden aan ontwikkelingen op de vrijwillige koolstofmarkt die van groot belang is voor het realiseren van de klimaatambities en momenteel volop in ontwikkeling is. Kortom, een middag die u zal inspireren en motiveren! 

Programma 

 • 15:00 uur Walk in
 • 15:30 uur Introductie to RBI Michel Schuurman Chair RBI/Treevive
 • 15:45 uur Company perspective
  • Thomas Leneveu Tarkett
  • Rudi Daelmans Heliox
  • Jop Weterings McKinsey
 • 16:25 uur Audience discussion
 • 16:25 uur Co-operation NCS Alliance Jennica Gordon WBCSD/WEF
 • 17:00 uur Lobby and Advocacy
  • VCM framework proposal NL/EUVera Olgers Ministry EZK
  • Good Climate PracticeAdriaan Korthuis Climate Focus
 • 17:20 uur Closing and drinks

Aanmelden 

Verzoeke uw aanwezigheid hieronder door te geven of via .

De missie van het REDD+ Business Initiative is om bedrijven te ondersteunen in het integreren van REDD+ in hun bedrijfsstrategie, om hen van informatie te voorzien en om andere bedrijven en overheden aan te sporen mee te doen en te ondersteunen. Abonneer u hier op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief voor updates over ons werk of via .

 

Aanmelden

2 + 3 = ?

 

Ondanks de aanhoudend hoge ontbossingspercentages in 2022 is er ook bemoedigend nieuws, vooral in Brazilië. Het Amazone-regenwoud was getuige van een vermindering van de ontbossing met 22% voor het jaar dat eindigde op 31 juli 2023 volgens gegevens van het Braziliaanse National Space Research Institute (INPE). Deze positieve trend wordt toegeschreven aan initiatieven onder leiding van president Lula da Silva, waaronder het opnieuw invoeren van monitoringprogramma’s, het nieuw leven inblazen van inspanningen voor natuurbehoud, het vormen van allianties met andere tropische boslanden en een verbintenis om illegale ontbossing tegen 2030 uit te bannen.

Hoewel dit een opmerkelijke verbetering betekent ten opzichte van het tijdperk van Jair Bolsonaro, blijft de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied hoger dan halverwege 2010. De gebieden met de meeste ontbossing zijn Pará (36,4%), Mato Grosso (23,2%) en Amazonas (17,3%), waarbij alleen Mato Grosso in 2023 een toename van de ontbossing ervaart. Een toename van de ontbossing wordt ook waargenomen in buurland Bolivia, waar door de overheid gestimuleerde sojateelt een belangrijke oorzaak van ontbossing is.

https://news.mongabay.com/2023/11/deforestation-in-the-brazilian-amazon-falls-22-in-2023/

Het algehele resultaat van COP28 was hoopvol met toezeggingen om af te stappen van fossiele brandstoffen, de opwekking van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en extra fondsen op te zetten voor ontwikkelingslanden. Een andere bemoedigende ontwikkeling was de aankondiging van Brazilië, gastheer van de COP30 in 2025, om het investeringsfonds ‘Tropical Forests Forever’ op te zetten, dat tot doel heeft het behoud van tropische bossen aan te moedigen en om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan. Het fonds streeft naar een startkapitaal van 250 miljard dollar.

Er is echter ook reden tot zorg over de uitkomsten van COP 28. De verdrievoudiging van hernieuwbare energie zal het grootschalige gebruik van biomassa stimuleren. Met het aanzienlijke risico dat primair bos wordt omgezet in plantages. Ook het gebrek aan vooruitgang op het gebied van artikel 6 van het Parijsakkoord is zorgwekkend voor de toekomst van de vrijwillige koolstofmarkten, hoewel het uitblijven van een algeheel akkoord ook ruimte laat voor bilaterale overeenkomsten.

https://bosplus.be/nieuws/de-uitkomst-van-cop28-verre-van-voldoende-maar-wel-het-begin-van-het-einde-voor-fossiele-brandstoffen/