Tag Archive for: COP21

Vier Nederlandse bedrijven Eneco, Essent, Desso en FMO investeren in bosbescherming in Peru als extra bijdrage tegen klimaatverandering, naast het reduceren van eigen emissies. In de klimaatonderhandelingen staat het beschermen van bos en het tegengaan van ontbossing in landbouw hoog op de agenda. Tijdens de Klimaattop in Parijs organiseren de vier bedrijven op donderdag 3 december om 19:00 uur een side-event over het belang van tropisch bosbehoud.

Klik hier voor het programma van het side event.

Tropisch bos is een heel belangrijke koolstofvoorraad. Het vernietigen van tropische bossen veroorzaakt 15 tot 20 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Het behoud van tropische bossen is daarom heel belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan maar draagt ook bij aan de bescherming van zeldzame dieren en plantensoorten. Bovendien zijn veel inheemse volken en lokale gemeenschappen van deze bossen afhankelijk voor hun levensonderhoud.

Het Tambopata REDD+ project in Peru dat de bedrijven ondersteunen helpt de lokale bevolking om duurzame cacao plantages aan te leggen op gedegradeerde grond. Cacao wordt onder schaduwbomen geplant. Op deze manier wordt de grond langdurig duurzaam gebruikt. Dit is een goed alternatief voor begrazing van vee. Dat put de grond uit waardoor de mensen steeds dieper in het woud moeten gaan om bomen te kappen om land te ontginnen.

REDD+ is een systeem voor bosbescherming dat streng getoetst en gemonitord wordt. Niet alleen wordt CO2-emissiereductie bereikt maar ook resultaten wat betreft de voordelen voor de natuur en lokale bevolking. Voor hun financiële bijdrage aan het project krijgen de bedrijven certificaten die een bepaalde CO2-emissiereductie vertegenwoordigen.

Deze certificaten zijn in te zetten om CO-2 emissies in de eigen bedrijfsvoering te compenseren die niet op andere manieren teruggedrongen kunnen worden. Sommige bedrijven gebruiken de certificaten om CO-2 neutrale producten in de markt te zetten zoals CO2-neutraal gas, of de bedrijven integreren het bosproject in hun cradle-to-cradle strategie.